Villkor för Riksbankens lånefacilitet i svenska kronor

Datum

Riksbanken har den 2 oktober 2008 inrättat en lånefacilitet i svenska kronor och fastställt villkoren för den auktion som ska hållas den 6 oktober 2008. Villkoren framgår av de länkade dokumenten nedan.

Riksbanken har samtidigt beslutat om en ändring i Riksbankens regelverk för RIX och penningpolitiska instrument. Ändringen innebär att Riksbanken, om särskilda skäl föreligger till följd av förhållanden på penningmarknaden, kan låta alla penningpolitiska motparter vara motpart i s.k. finjusterande transaktioner.

Riksbanken har beslutat att tillämpa denna möjlighet till följd av den lånefacilitet som tillkännagavs idag. Detta innebär att Riksbanken från och med den 8 oktober 2008 kan komma att göra finjusterande transaktioner med andra än de primära penningpolitiska motparterna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?