Två ekonomiska kommentarer: Analyser av räntebindningstid och skuldkvotstak

Hög andel bolån med rörlig ränta ökar risker

Det har blivit allt vanligare att svenska hushåll väljer rörlig ränta framför bunden ränta på sina bolån. I detta val verkar hushållen ta hänsyn till både ränteskillnaden och den framtida räntenivån. I den ekonomiska kommentaren "En analys av räntebindningstiden på svenska bolån" studerar författarna dels hushållens val av räntebindningstider och de risker som dessa val kan medföra, dels bankernas finansiering av bolån. Analysen visar att den höga andelen bolån till rörlig ränta kan medföra en risk vid en oväntad ränteuppgång.

Skuldkvotstak som komplement till bolånetak

I den andra ekonomiska kommentaren "En analys av skuldkvotstak som policyåtgärd" diskuterar författarna för- och nackdelar med att begränsa hushållens låneutrymme i förhållande till den disponibla inkomsten som ett sätt att minska riskerna med stigande bostadspriser och allt högre skuldsättning. Författarna visar bland annat hur olika skuldkvotstak kan påverka olika inkomst- och åldersgrupper samt regioner och banker. Om det kalibreras väl menar författarna att ett skuldkvotstak kan utgöra ett bra komplement till bolånetaket.

 

Inför publiceringen av rapporten Finansiell Stabilitet den 3 juni kommer analysunderlag som ligger till grund för rapporten att publiceras som ekonomiska kommentarer. I linje med huvudtemat för rapporten kommer kommentarerna att innehålla analys av finansiella risker i hushållsektorn, tänkbara åtgärder för att hantera sådana risker och de makroekonomiska effekterna av dessa tänkbara åtgärder. Det här är den andra och tredje av dessa ekonomiska kommentarer.


Läs hela kommentarerna här: "En analys av räntebindningstiden på svenska bolån", "En analys av skuldkvotstak som policyåtgärd"


Läs den första kommentaren här: "Finansiella risker i hushållssektorn"


 

Analys av räntebindningstid av Hannes Janzén, Peter van Santen, Erik Spector (verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet), Ulf Holmberg och Louise Oscarius (vid författandet av kommentaren verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet men de arbetar idag på Swedbank respektive Bank of England).


Analys av skuldkvotstak av Gustav Alfelt, Dilan Ölcer (verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet) och Björn Lagerwall (verksam vid avdelningen för penningpolitik).

 

De synpunkter som framförs i en ekonomisk kommentar representerar artikelförfattarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?