Riksbankens underlag till Finansiella stabilitetsrådet

När företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden träffades den 15 juni i det Finansiella stabilitetsrådet bidrog myndigheterna med underlag till diskussionen. De underlagen publiceras nu.

Kapitalkrav för de svenska storbankerna behöver ses över

Vid stabilitetsrådets möte bidrog Riksbanken med ett underlag om sin syn på behovet att se över kapitalkraven för de svenska storbankerna. Dels behöver det nuvarande riskvägda kapitalkravet ses över för att stärka motståndskraften i det svenska banksystemet, dels behöver det riskvägda kapitalkravet kompletteras med andra typer av kapitalkrav såsom t.ex. golvregler eller införandet av ett bruttosoliditetskrav.

 

Även Finansinspektionen bidrog med ett underlag om sin syn på den framtida utformningen av kapitalkraven för de svenska storbankerna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?