Ingves: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ur ett centralbanksperspektiv

”Det finns flera tänkbara åtgärder som kan bidra till att dämpa hushållens skuldsättning och minska riskerna med utvecklingen på bostadsmarknaden. Att Riksbanken analyserar utvecklingen beror bland annat på att den påverkar våra möjligheter att utföra våra uppdrag.” Det säger riksbankschef Stefan Ingves på torsdagen, då han deltar i SNSs konferens om den snabba ökningen av bostadspriserna och hushållens skulder - och om vad som kan göras för att bromsa utvecklingen.
Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal

Utvecklingen är på väg åt fel håll

Ingves konstaterar att det finns hot mot både realekonomin, den finansiella stabiliteten och prisstabiliteten som hänger samman med bostadsmarknaden och hushållens skulder.

 

"Den låga räntan ger idag stöd åt inflationsuppgången och bevarar förtroendet för inflationsmålet. Inflationen är nu på väg åt rätt håll. Men en förutsättning för att den penningpolitiska strategin ska lyckas på sikt är att man på annat håll vidtar åtgärder mot skuldsättningen", påpekar Ingves.

 

Han slår fast att myndigheterna har ett ansvar att agera när utvecklingen hotar den makroekonomiska och finansiella stabiliteten. Enligt Ingves ligger Sverige efter tidtabellen i det avseendet.

Olika sätt att dämpa hushållens efterfrågan på bolån

 Det finns flera tänkbara åtgärder som både kan minska riskerna och dämpa den totala skuldsättningen i ekonomin och förhindra att grupper av hushåll skuldsätter sig alltför mycket. Det kan till exempel vara fråga om förändringar av ränteavdraget och om lånebegränsande åtgärder som skuldkvotstak. Ingves understryker dock att en förutsättning för att man ska kunna införa lånebegränsande åtgärder är att mandatet för makrotillsynen klargörs.

 

"Åtgärderna behövs för att förbättra riskhanteringen. Åtgärder som vidtas idag minskar risken för ett ofördelaktigt förlopp längre fram. Det är något som inte bara gynnar Riksbanken utan det svenska samhället i stort", betonar Ingves.

 

Läs hela talet via länken här intill.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?