Ekonomiska kommentarer

Datum Rubrik
Ekonomisk kommentar: Prognoser och penningpolitik 1 MB
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2016 684 kB
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2016, sifferunderlag 1 MB
Ekonomisk kommentar: Definitioner av inkomst och skuld i Sverige 344 kB
Ekonomisk kommentar: Definitioner av inkomst och skuld i Sverige, sifferunderlag 74 kB
Ekonomisk kommentar: Marknadslikviditeten på den svenska obligationsmarknaden och dess betydelse för den finansiella stabiliteten 452 kB
Ekonomisk kommentar: Prisindex för inflationsmålet 395 kB
Ekonomisk kommentar: TLAC och svenska banker 199 kB
Vägen mot en bättre fungerande valutamarknad. Av Tor Johansson 473 kB
Riksbankens framtida informationsförsörjning i ljuset av Big Data. Av Tor Jacobson, Jyry Hokkanen, Markus Tibblin och Cecilia Skingsley 502 kB
Tillgångsvärderingar och finansiell stabilitet. Av Paolo Giordani, Anna Grodecka, Simon Kwan, Paola Morales, Erik Spector och Dilan Ölcer 1 MB
Svenska finansiella institut och låga räntor. Av Nathalie Gibas, Reimo Juks och Jonas Söderberg 600 kB
Hur står sig Riksbankens omvärldsprognoser? Av Ted Aranki och André Reslow 252 kB
Effekter på finansiella priser av Riksbankens statsobligationsköp. Av Rafael B. De Rezende, David Kjellberg och Oskar Tysklind 660 kB
Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv? Av Jan Alsterlind, Henrik Erikson, Maria Sandström och David Vestin 475 kB
Hur långt kan reporäntan sänkas? Av Jan Alsterlind, Hanna Armelius, David Forsman, Björn Jönsson och Anna-Lena Wretman 133 kB
IMF:s utlåning - hur fungerar det? Av Åsa Ekelund och Emelie Mannefred 86 kB
Hur påverkas samhällsekonomin av makrotillsynsåtgärder? Av Gabriela Guibourg och Björn Lagerwall 511 kB
En analys av skuldkvotstak som policyåtgärd. Av Gustav Alfelt, Björn Lagerwall och Dilan Ölcer 1 MB
En analys av räntebindningstiden på svenska bolån. Av Ulf Holmberg, Hannes Janzén, Louise Oscarius, Peter van Santen och Erik Spector 872 kB
Finansiella risker i hushållssektorn. Av Robert Emanuelsson, Ola Melander och Johan Molin 709 kB
Hur mäts inflationen? av Jesper Johansson 702 kB
Den senaste tidens inflationsutfall och prognoser. Av Mårten Löf 603 kB
Företagsundersökningen kompletterar andra beslutsunderlag. Av Eric Frohm och Markus Tibblin 622 kB
Sveriges sparöverskott stabilt i många år – men var finns pengarna? Av Gunnar Blomberg, Sofia Kåhre och Anders Lindström 537 kB
Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2014, sifferunderlag 39 kB
Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2014. Av Gustav Alfelt och Jakob Winstrand 169 kB
Värdepapperisering – nya initiativ och utmaningar 522 kB
Har kontanter någon framtid som lagligt betalningsmedel? 133 kB
Lägre neutral ränta i Sverige? 745 kB
Utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer. Fredrik Bonthron 800 kB
En undersökning av likviditetstäckningsgrad (LCR) i svenska kronor. Av Björn Jönsson 618 kB
Transparensen i de svenska storbankerna ökar. Av Marcus Pettersson 492 kB
Varför har företagen inte höjt sina priser? Resultat från en enkät om företagens prissättning. Av Mikael Apel, Eric Frohm, Jyry Hokkanen, Christina Nyman och Stefan Palmqvist 655 kB
Det kollektiva pensionssparandets betydelse i det svenska finansiella systemet. Av Christian Nilsson, Jonas Söderberg och Anders Vredin 223 kB
Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar? Av Björn Segendorf 105 kB
Hur skuldsatta är de svenska hushållen? Av Jakob Winstrand och Dilan Ölcer 645 kB
Ekonomisk kommentar nr 1, 2014: Dataunderlag 114 kB
En mer rättvisande bild av Riksbankens inflationsprognoser. Av Stefan Palmqvist och Michael Andersson. 550 kB
Stresskarta för konsekvensanalys av finansiella chocker. Av David Farelius 274 kB
Krav på bruttosoliditet – vad är det och behövs det? Av Katarina Wagman 246 kB
Search for yield – en jakt på avkastning i en lågräntemiljö. Av Tor Johansson 831 kB
Riksbankens prognoser står sig väl. Av Michael Andersson och Stefan Palmqvist 456 kB
Tillämpning av Baselkommitténs standardmetod för att fastställa det buffertkrav som ska tillämpas för kontracykliska kapitalbuffertar i Sverige. Av Reimo Juks. 267 kB
Ekonomisk kommentar nr 2, 2013: Dataunderlag 89 kB
Inflationen, arbetslösheten och penningpolitiken. Av Ulf Söderström och Anders Vredin 1 MB
Derivatmarknaden står inför stora förändringar. Av Johanna Eklund, Maria Sandström och Johanna Stenkula von Rosen (uppdaterad 31/3 2013) 847 kB
Spindelnätsdiagram som ett redskap för en sammanfattande stabilitetsbedömning. Av Kristian Jönsson och Caroline Leung 1 MB
Riksbankens uppfyllelse av inflationsmålet i ett längre tidsperspektiv. Av Björn Andersson, Stefan Palmqvist and Pär Österholm. 992 kB
Riksbankens uppfyllelse av inflationsmålet i ett längre tidsperspektiv - sifferunderlag 36 kB
Skatteplanering kan ha bidragit till hög skuldsättning hos svenska företag. Av Gunnar Blomberg, Jyry Hokkanen och Sofia Kåhre 1 MB
Det penningpolitiska styrsystemet och erfarenheterna av den finansiella krisen. Av Heidi Elmér, Peter Sellin och Per Åsberg Sommar 703 kB
Riksbankens utlåning till Internationella valutafonden, IMF – hur och varför? Av Åsa Ekelund och Emelie Mannefred 569 kB
En systemriskindikator för det svenska banksystemet. Av Kristian Jönsson
Finns det systematik i SCB:s revideringar av BNP-tillväxten? Av Pär Österholm 759 kB
KPI ökar snabbare än KPIF de närmaste åren. Av Jesper Johansson, Stefan Palmqvist och Carina Selander 588 kB
Sambandet mellan hushållens sparande och husprisfall. Av Hanna Armelius och Hans Dillén 537 kB
Räknefärdighet, finansiell förmåga och hushållens ekonomi. Av Johan Almenberg och Daria Finocchiaro 377 kB
Riksbankens vinstutdelning under de senaste två decennierna. Av Henrik Gardholm och Joanna Gerwin 555 kB
Det penningpolitiska styrsystemet, Riksbankens balansräkning och den finansiella krisen. Av Marianne Nessén, Peter Sellin och Per Åsberg Sommar 920 kB
Effekterna av en belåningsgräns på låntagarnas kostnader. Av Albina Soultanaeva och Anders Nordberg 682 kB
En indikator på resursutnyttjandet av Christina Nyman 519 kB
Analys av revideringar i konjunkturlönestatistiken. Av Ted Aranki och Kent Friberg 614 kB
Sambandet mellan konjunkturen och arbetsmarknaden i Sverige. Av Ted Aranki, Kent Friberg och Maria Sjödin 488 kB
Nya finansiella regler och verktyg brådskar av Johan Gernandt, ordförande i riksbanksfullmäktige, Leif Pagrotsky, vice ordförande i riksbanksfullmäktige och Stefan Ingves, riksbankschef 228 kB
Direktionens röstning – en sammanfattning av de första elva åren av Bul Ekici 331 kB
Vilken faktor hade störst inflytande på den svenska riskpremien under krisen? Av Maria Strömqvist 162 kB
Hur har stressen på de finansiella marknaderna utvecklats? – Diskussion utifrån index av Mia Holmfeldt, Anders Rydén, Lena Strömberg och Maria Strömqvist 418 kB
IMFs framtida roll i fokus på årsmötet i Istanbul av Stefan Ingves 125 kB
Reporäntans nedre gräns av Meredith Beechey och Heidi Elmér 225 kB
Bankernas finansiering under den finansiella krisen av Gunnar Blomberg 301 kB
Centralbankernas extraordinära åtgärder under den finansiella krisen av Peter Sellin 171 kB
Ingen allvarlig kreditåtstramning i Sverige av Bul Ekici, Gabriela Guibourg och Per Åsberg-Sommar 287 kB
Hur påverkar blankning finansiella marknader? Av Maria Strömqvist 229 kB
Kronans långsiktiga utveckling av Björn Lagerwall och Marianne Nessén 343 kB
Hur varaktig är inflationen i Sverige? Av Jesper Hansson, Andreas Johnson och Sara Tägtström 260 kB
Världen behöver en stark valutafond av Stefan Ingves 115 kB
Hedgefonderna och finanskrisen 2008 av Maria Strömqvist 208 kB
Precisionen hos olika bedömares BNP-prognoser för 2008 av Michael K. Andersson och Ted N. Aranki 257 kB
Att förstå produktivitetstillväxten av Björn Andersson, Susanto Basu, Mikael Carlsson och John Fernald 127 kB
Finansoron - ljus i tunneln efter helgens möten i Washington av Stefan Ingves 78 kB
Ge IMF en starkare roll att främja finansiell stabilitet i världsekonomin av Stefan Ingves 102 kB
Bostadspriser och samhällsekonomin av Peter Sellin och Karl Walentin 173 kB
Realräntan i Sverige av Björn Lagerwall 300 kB
Oljeprisets effekter på svensk inflation av Mårten Bjellerup och Mårten Löf 200 kB
Riksbankens kommunikationspolicy av Stefan Ingves 107 kB
IMF bör vässa sina verktyg av Stefan Ingves 110 kB
Ska penningpolitiken stabilisera resursutnyttjandet? av Magnus Jonsson, Christian Nilsson och Stefan Palmqvist 211 kB