Ekonomiska kommentarer 2015

Datum Rubrik
Vägen mot en bättre fungerande valutamarknad. Av Tor Johansson 473 kB
Riksbankens framtida informationsförsörjning i ljuset av Big Data. Av Tor Jacobson, Jyry Hokkanen, Markus Tibblin och Cecilia Skingsley 502 kB
Svenska finansiella institut och låga räntor. Av Nathalie Gibas, Reimo Juks och Jonas Söderberg 600 kB
Tillgångsvärderingar och finansiell stabilitet. Av Paolo Giordani, Anna Grodecka, Simon Kwan, Paola Morales, Erik Spector och Dilan Ölcer 1 MB
Hur står sig Riksbankens omvärldsprognoser? Av Ted Aranki och André Reslow 252 kB
Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv? Av Jan Alsterlind, Henrik Erikson, Maria Sandström och David Vestin 475 kB
Effekter på finansiella priser av Riksbankens statsobligationsköp. Av Rafael B. De Rezende, David Kjellberg och Oskar Tysklind 660 kB
Hur långt kan reporäntan sänkas? Av Jan Alsterlind, Hanna Armelius, David Forsman, Björn Jönsson och Anna-Lena Wretman 133 kB
IMF:s utlåning - hur fungerar det? Av Åsa Ekelund och Emelie Mannefred 86 kB
Hur påverkas samhällsekonomin av makrotillsynsåtgärder? Av Gabriela Guibourg och Björn Lagerwall 511 kB
En analys av skuldkvotstak som policyåtgärd. Av Gustav Alfelt, Björn Lagerwall och Dilan Ölcer 1 MB
En analys av räntebindningstiden på svenska bolån. Av Ulf Holmberg, Hannes Janzén, Louise Oscarius, Peter van Santen och Erik Spector 872 kB
Finansiella risker i hushållssektorn. Av Robert Emanuelsson, Ola Melander och Johan Molin 709 kB
Hur mäts inflationen? av Jesper Johansson 702 kB
Den senaste tidens inflationsutfall och prognoser. Av Mårten Löf 603 kB
Företagsundersökningen kompletterar andra beslutsunderlag. Av Eric Frohm och Markus Tibblin 622 kB
Sveriges sparöverskott stabilt i många år – men var finns pengarna? Av Gunnar Blomberg, Sofia Kåhre och Anders Lindström 537 kB
Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2014. Av Gustav Alfelt och Jakob Winstrand 169 kB
Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2014, sifferunderlag 39 kB