Protokoll från penningpolitiskt möte den 17 april 2012

Vid det penningpolitiska mötet den 17 april beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent.

Vid mötet konstaterades att direktionsledamöterna är eniga om att inflationen är låg och att tillväxten i Sverige blir svag i år för att sedan ta bättre fart under 2013. Däremot fanns det olika uppfattningar om hur expansiv den svenska penningpolitiken behöver vara för att stabilisera inflationen och resursutnyttjandet. Majoriteten av direktionens ledamöter ställde sig bakom den föreslagna räntebanan och beslutade att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Men två ledamöter reserverade sig mot beslutet och förespråkade en sänkning av reporäntan med 0,5 procentenheter och en lägre räntebana än den i den penningpolitiska uppföljningen.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 17 april i bifogad pdf-fil.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?