Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 19 april 2010

Vid det penningpolitiska mötet den 19 april beslöt Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att svensk ekonomi växer i år och att utvecklingen på arbetsmarknaden tycks ha vänt. Från och med sommaren eller tidig höst börjar räntan höjas mot mer normala nivåer. Prognosen för räntan är därmed densamma som i februari.

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot reporäntebanan och förordade en reporäntebana med en reporänta på 0,25 procent till och med fjärde kvartalet 2010 och därefter en återgång till huvudscenariots reporäntebana.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 19 april i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?