Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 14 december 2010

Vid det penningpolitiska mötet den 14 december beslutade Riksbankens direktion att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Direktionen bedömde att reporäntan gradvis behöver höjas för att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande i den svenska ekonomin. En gradvis stigande reporänta kan också bidra till att hushållens upplåning utvecklas i en lugnare takt och minskar risken för att obalanser byggs upp.

Sammanfattningen av den penningpolitiska diskussionen är att den svenska ekonomin utvecklas rekordstarkt. Tillväxten har blivit högre än väntat i år och arbetsmarknaden förbättras stadigt. Högre elpriser och råvarupriser driver tillfälligt upp inflationen, men det underliggande inflationstrycket är lågt i dagsläget. Det väntas stiga i takt med att konjunkturen stärks. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter också i stora delar av omvärlden även om utvecklingen är osäker i bland annat Europa till följd av oron för de statsfinansiella problemen. Utsikterna har däremot förbättrats i USA, men samtidigt består osäkerheten på bostadsmarknaden och utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag.

 

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent och mot prognosen för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, i den penningpolitiska uppföljningen.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 14 december i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?