Särskilt protokoll från direktionens sammanträde 1999-03-11

Närvarande

Urban Bäckström, ordförande
Lars Heikensten
Eva Srejber
Villy Bergström
Kerstin Hessius
Lars Nyberg
    ---
Sven Hulterström, fullmäktiges ordf.
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordf.
    ---
Kerstin Alm
Björn Hasselgren
Staffan Viotti

 

§ 1. Riksbankens reporänta

Vice riksbankschefen Lars Heikensten anförde att bedömningen av den ekonomiska och finansiella utvecklingen i Sverige och omvärlden och synen på inflationsutsikterna samt värderingen av det penningpolitiska läget föranleder inte nu någon förändring av reporäntan.

 

Han föreslog därför att annonsera en fast repa med löptiden 1999-03-17 – 1999-03-24 till en oförändrad reporänta på 3,15 procent samt en fast repa med löptiden 1999-03-24 – 1999-03-31 till en oförändrad reporänta på 3,15 procent.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


Vid protokollet:
Kerstin Alm


Justeras:
Urban Bäckström                                Eva Srejber 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?