Särskilt protokoll från direktionens sammanträde 1999-01-28

Närvarande

Urban Bäckström, ordförande

Lars Heikensten

Eva Srejber

Villy Bergström

Kerstin Hessius

Lars Nyberg
Kerstin Alm

Björn Hasselgren

    ---

Sven Hulterström

    ---

Robert Sparve

Åsa Sydén

Michael Wallin

Staffan Viotti

 

§ 1. Riksbankens reporänta

Vice riksbankschefen Lars Heikensten anförde att bedömningen av det realekonomiska läget och inflationsutsikterna samt utvecklingen på de finansiella marknaderna föranleder inte nu någon förändring av reporäntan.

 

Han föreslog därför att annonsera en fast repa med löptiden 1999-02-03 – 1999-02-10 till en oförändrad reporänta på 3,40 procent samt en fast repa med löptiden 1999-02-10 – 1999-02-17 till en oförändrad reporänta på 3,40 procent.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?