Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Datum

Ida Hilander analyserar de svenska storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta som är mycket omfattande. En anledning är att bankernas kunder efterfrågar utländsk valuta för att finansiera och valutasäkra utländska tillgångar, medan bankerna behöver tillgång till finansiering i kronor. Genom att byta utländsk valuta mot kronor med så kallade valutaswappar kan bankerna tillfredsställa både kundernas behov av utländsk valuta och det egna behovet av kronor. Men samtidigt uppstår refinansieringsrisker för de finansinstitut som använder swappar med korta löptider trots att deras placeringar är långfristiga. I artikeln diskuteras hur dessa risker skulle kunna minska.

 

Artikeln ingår i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik som publicerades den 6 mars.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?