Riksbanken får delvis ny organisation från den 1 mars

Datum

Riksbankens direktion och riksbanksfullmäktige har beslutat om ny organisation. Beslutet innebär att Riksbanken får tre nya avdelningar: avdelningen för verksamhetssupport (AVS), avdelningen för betalningssystem och kontanter (ABK) och avdelningen för marknader (AFM).

Omorganisationen innebär att tre nya avdelningar skapas på Riksbanken för att kunna fördjupa och vidga analysen inom vissa områden. Till exempel vill Riksbanken bättre samordna och fördjupa sin finansiella analys och samla arbetet med betalningssystem och kontanter.

 

De nya avdelningarna är: Avdelningen för Marknader (AFM), Avdelningen för Betalningssystem och Kontanter (ABK) och Avdelningen för Verksamhetssupport (AVS).

 

Den nya organisationen, med de tre nya avdelningarna, börjar gälla från 1 mars.

 

Direktionen har beslutat att tillsätta Marianne Olsson, nuvarande chef för administrativa avdelningen, som chef för AVS. Till dess att chefer utsetts till de två övriga avdelningarna har Christina Wejshammar, nuvarande chef för enheten för kontantförsörjning (EKF), utsetts som tillförordnad chef för ABK och Sophie Degenne, nuvarande chef för avdelningen för kapitalförvaltning (KAP), som tillförordnad chef för AFM.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?