Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets konstituerande möte

Datum

Den 10 februari möttes företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen i ett konstituerande möte i det Finansiella stabilitetsrådet.

En sammanfattning av den diskussion som fördes under mötet finns att läsa i följande protokoll.

 

Finansiella stabilitetsrådet består av statsrådet med ansvar för finansmarknadsfrågor, generaldirektören för Finansinspektionen, riksgäldsdirektören och riksbankschefen. Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation.

 

Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?