Penningpolitik och finansiell stabilitet – en enkel historia

Datum

Roberto Billi och Anders Vredin analyserar om ett mål för finansiell stabilitet bör påverka centralbankers penningpolitik. Med många konkreta exempel från Sverige och andra länder, samt ekonomisk teori, visar de att penningpolitik och finansiell stabilitet är nära relaterade till varandra, särskilt i samband med en finansiell kris. De argumenterar därför för att finansiell stabilitet bör vara ett mål för penningpolitiken. Det gäller oavsett om centralbanken har ansvaret för finansiell stabilitet (som i Storbritannien) eller om ansvaret delas med andra myndigheter (som i Sverige). Centralbankerna behöver fortsätta att utveckla verktyg för att uppskatta hur mål för finansiell stabilitet och beslut om makrotillsynsåtgärder ska vägas in i penningpolitiken.

 

Artikeln ingår i årets andra nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik som har publicerats i dag.

 


Av Roberto M. Billi och Anders Vredin
Roberto M. Billi är verksam vid forskningsenheten på Sveriges riksbank och Anders Vredin är chef för stabsavdelningen på Sveriges riksbank.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?