Mysteriet med världshandelns svaga tillväxt efter den globala finanskrisen

Datum

Hanna Armelius, Carl-Johan Belfrage och Hanna Stenbacka analyserar varför världshandeln har utvecklats så svagt sedan 2008. En möjlig förklaring är att krisen har bidragit till en ökad osäkerhet om framtiden hos hushåll och företag, vilket hållit tillbaka kreditgivning och handel. En annan förklaring är att den långa globaliseringstrenden före krisen har bromsat upp, som en följd av krisen och nya typer av handelshinder, som kan vara svåra att kartlägga. Författarna använder en ekonometrisk modell som inkluderar en globaliseringstrend, mått på finansiell stress samt ett nytt mått på ekonomisk politisk osäkerhet. De finner empiriskt stöd för båda förklaringarna, men lutar åt att den första, ökad osäkerhet, kan vara något mer robust. Om så är fallet kan världshandeln komma att återhämta sig snabbare när osäkerheten om framtiden reduceras

 

Artikeln ingår i årets tredje nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik som har publicerats i dag.

 


 

Hanna Armelius, Carl-Johan Belfrage och Hanna Stenbacka
Författarna är verksamma vid avdelningen för penningpolitik på Sveriges riksbank.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?