Kopplingarna mellan penningpolitik och makrotillsyn

Datum

Magnus Jonsson och Kevin Moran analyserar hur en centralbanks penningpolitik kan komma att påverkas av det nya politikområdet makrotillsyn. De fokuserar på ett specifikt makrotillsynsverktyg, den så kallade kontracykliska kapitalbufferten. Det är ett verktyg som är tänkt att öka bankernas motståndskraft genom att en kapitalbuffert byggs upp i uppgångsfasen av den finansiella cykeln och frigörs i nedgångsfasen. Den kan därmed ge effekter på ekonomin som penningpolitiken kan behöva ta hänsyn till. Jonsson och Moran analyserar först effekterna på konjunkturen. Därefter diskuterar de avvägningen mellan målen för makrotillsyn respektive penningpolitik och om det finns risk för målkonflikter.

 

Artikeln ingår i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik som har publicerats i dag.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?