Kommuniké från det Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014

Idag har det Finansiella stabilitetsrådet haft sitt andra möte där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltog.

Rådet diskuterade bland annat det aktuella stabilitetsläget och de risker som hotar den finansiella stabiliteten.

 

Delar av diskussionen återges i Finansiella stabilitetsrådets kommuniké. Ett protokoll från mötet kommer att publiceras inom kort.

 

Finansiella stabilitetsrådet består av statsrådet med ansvar för finansmarknadsfrågor, generaldirektören för Finansinspektionen, riksgäldsdirektören och riksbankschefen.

 

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation.

 

Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?