Ingves: Sista delen i Basel III-regelverket klart

Datum

I veckan hölls den 18e internationella konferensen för banktillsyn (ICBS) i Tianjin, Kina. Centralbanker och tillsynsmyndigheter från över 100 länder träffades för att diskutera reglering och tillsyn av banker. I samband med konferensen höll även Baselkommittén sitt tredje möte för året.

Riksbankschef Stefan Ingves var i egenskap av ordförande i Baselkommittén för banktillsyn en av två värdar för konferensen som arrangerades gemensamt av Baselkommittén och den kinesiska banktillsynsmyndigheten (CBRC). På mötet och konferensen deltog även förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.

 

Baselkommittén fattade vid sitt möte bland annat beslut om ett slutligt regelverk för Net Stable Funding Ratio (NSFR). NSFR begränsar bankernas likviditetsrisker genom att sätta en gräns för hur stor del av bankernas tillgångar med lång löptid som kan finansieras med kortfristiga skulder. Syftet är att säkerställa att bankerna har en sund finansieringsprofil. NSFR är den sista stora pusselbiten i det nya bankregelverket Basel III, vilket utgör en central del av reformagendan som kommittén tagit sig an efter finanskrisen. Kommittén gjorde även framsteg i arbetet att ta fram regelverk som ska kunna bidra till att öka förtroendet för bankernas riskvikter. Bland annat diskuterades förslag till golvregler och en ny schablonmetod för kreditrisk.

 

I sitt öppningsanförande för ICBS på onsdagen lyfte Ingves fram Baselkommitténs senaste framsteg. Han framhöll specifikt färdigställandet av den sista delen av Basel III som en viktig milstolpe. Han påpekade samtidigt att det nu gått mer än sju år sedan finanskrisen började och att det är dags att summera vad man gjort och blicka framåt mot utmaningarna som väntar. Enligt Ingves är en av de största utmaningarna för kommittén framöver att öka trovärdigheten för och jämförbarheten mellan bankernas riskvägda tillgångar; annars finns en risk att de regelverk som Baselkommittén tagit fram de senaste åren inte blir så effektiva som de är tänkta att vara.

 

Baselkommitténs pressmeddelande om besluten som fattades på mötet samt hela Stefan Ingves tal finns att läsa på Baselkommitténs hemsida, se länkar.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?