Ingves: Basel III implementation – Progress, pitfalls, and prospects

Datum

En allt viktigare del av Baselkommitténs arbete framöver är uppföljningen och utvärdering av hur Basel-regelverken tillämpas på nationell nivå. Att de tillämpas konsistent i alla länder är en förutsättning för att de ska fylla den funktion som de är tänkta att göra, nämligen att stärka motståndskraften i banksystemet.

För att bidra till detta har Baselkommittén inrättat en särskild process, så kallade Regulatory Consistency Assessment Programmes (RCAPs), för att följa upp och utvärdera hur medlemsstaterna infört och tillämpar regelverken nationellt. Denna process talade riksbankschefen Stefan Ingves om när han i sin roll som ordförande för Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) deltog vid en konferens anordnad av Association of Supervisors of Banks of the Americas, BCBS och Financial Stability Institute i Lima, Peru, den 4 november 2014.

 

Ingves sade vid konferensen att utvärderingsarbetet bara har påbörjats, men redan gett resultat. Ingves talade om att Baselkommittén hittills utvärderat hur sju medlemsländer infört regelverk för bankernas kapital och att detta lett till att staterna korrigerat sina nationella regler på ett stort antal punkter. Han sade vidare att de utförda utvärderingarna även lett till förtydliganden i Baselregelverken.

 

Ingves framhöll också att inom ramen för detta arbete har Baselkommittén även jämfört hur bankerna beräknar sina riskviktade tillgångar. Det har visat att det finns stora skillnader mellan bankerna och kommittén kommer därför senare i år att presentera ett antal policyförslag i syftet att minska dessa skillnader.

 

Läs hela talet: Basel III implementation – Progress, pitfalls, and prospects

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?