Ingves: Banking on Leverage

Datum

Bankers verksamhet finansieras till stor del med skulder, men det krävs tillsyn för att säkerställa att bankerna inte finansierar sig med relativt sett för mycket skuld och för lite eget kapital. Den av Baselkommittén nyligen överenskomna definitionen för beräkningen av bruttosoliditetsmåttet (Leverage ratio) mäter just detta och är därför en viktig komponent i Basel III-regelverket. Detta framhöll riksbankschefen Stefan Ingves i sin roll som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) när han talade vid en konferens anordnad av BCBS, Financial Stability Institute och the Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision i Auckland, Nya Zeeland, den 27 februari 2014.

 

Ingves förklarade i korthet motiven bakom bruttosoliditetsmåttet. Något förenklat kan en bank välja att finansiera sina tillgångar med antingen skuld (t.ex. obligationslån eller insättningar från allmänheten) eller med eget kapital (t.ex. aktiekapital). Eftersom skuld ofta är en billigare finansieringsform än eget kapital är den också attraktiv för bankerna. Men, för mycket skuld kan göra banken känslig i ett stressat scenario där intäkterna kan falla eller banken kan behöva ta förluster och därför kan få svårt att återbetala sina skulder. I dessa fall måste det även finnas eget kapital som banken kan ta av för att täcka detta. Det är här måttet för bruttosoliditet kommer in. Bruttosoliditet är ett mått på i vilken utsträckning en bank har finansierat sina tillgångar med eget kapital (till skillnad från skuld). Ingves framhöll att bruttosoliditetsmåttet är tänkt att utgöra ett extra skyddsnät, men är inte tänkt att användas isolerat från de övriga Baselmåtten för kapital och likviditet. Dessa ska istället ses som ett paket där måtten kompletterar och täcker upp för varandra.

 

Ingves påpekade även att den nyligen överenskomna definitionen av bruttosoliditet gäller hur måttet ska beräknas och rapporteras offentligt. Enligt Baselregelverket ska de internationellt aktiva bankerna börja publicera sin bruttosoliditet från 2015 och det är sedan tänkt att bruttosoliditetsmåttet ska övergå till ett bindande minimikrav i januari 2018.

 

Läs hela talet via länken

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?