Finansiella stabilitetsrådets protokoll

Datum

Här hittar du Finansiella Stabilitetsrådets protokoll från mötet den 11 november. Den fråga som berör hushållen mest är den om amorteringskrav.

Riksbanken ser Finansinspektionens förslag för att hantera problemen med hushållens skuldsättning som ett steg i rätt riktning, men bedömer att det behövs fler åtgärder. Riksbanken anser också att det är viktigt att effekterna av amorteringskravet och de hittills vidtagna åtgärderna utvärderas. Det är därför bra att beredningsgruppen och kansliet fortsätter att följa skuldutvecklingen och diskutera de samlade effekterna av vidtagna åtgärder.

 

Finansiella stabilitetsrådet består av statsrådet med ansvar för finansmarknadsfrågor, generaldirektören för Finansinspektionen, riksgäldsdirektören och riksbankschefen.

 

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation.

 

Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.


Länk till protokollet

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?