Europeiska centralbanken presenterar konvergensrapport

Datum

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en rapport som visar hur vissa EU-länder, däribland även Sverige, lever upp till de s k Maastricht-kriterierna. Dessa konvergensrapporter ska enligt EU-fördraget utarbetas vartannat år för medlemsländer som ännu inte har gått över till euron som valuta, med undantag för Danmark och Storbritannien. I rapporten granskas till exempel om de berörda länderna har uppnått en hög grad av varaktig ekonomisk stabilitet och om de lagstadgade kraven för de nationella centralbankerna uppfylls.

 

Rapporten kan hämtas från ECB:s webbplats, www.ecb.int.

 

Konvergensrapport juni 2014 (PDF) är en svensk översättning av de delar som berör Sverige.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?