En tudelad arbetsmarknad – om matchningen på den svenska arbetsmarknaden efter den ekonomiska krisen

Datum

Christina Håkanson analyserar matchningen mellan lediga platser och jobbsökande på den svenska arbetsmarknaden efter den finansiella krisen.

Tidigare har både Riksbankens och Konjunkturinstitutets analyser visat att matchningen på arbetsmarknaden försämrades i krisens spår. Håkanson följer upp dessa analyser med olika metoder och datakällor och visar att matchningsproblem kvarstår mellan arbetstagare och arbetsgivare, framförallt när statistik från Arbetsförmedlingen analyseras. Ett viktigt skäl är att sammansättningen av gruppen arbetslösa ändrats. Andelen personer med sämre anknytning till arbetsmarknaden har ökat – det rör sig t.ex. om ökade andelar yngre, äldre och utrikes födda.

 

Även om bilden av hur svåra matchningsproblem är påverkas av vilken datakälla som används, är slutsatsen i artikeln att den del av arbetslösheten som beror på sämre matchning sannolikt inte kan reduceras med mer expansiv penningpolitik.

 

Artikeln ingår i årets andra nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik.

 


 

Av Christina Håkanson

Christina Håkanson är verksam vid avdelningen för penningpolitik, Sveriges riksbank.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?