Ekonomisk kommentar: Varför har företagen inte höjt sina priser?

Datum

Vad styr företagen när de sätter sina priser mot konsumenterna? Det har Riksbanken velat få en bättre bild av i en omfattande enkätundersökning bland svenska företag. 895 företag inom handel, bygg och olika tjänstebranscher, som hotell och restaurang, har svarat på frågor om priser, kostnader och marginaler.

Undersökningen bekräftar den tes Riksbanken haft sedan tidigare: Att företagen haft svårt att föra över sina ökade kostnader på konsumenterna och att deras prispåslag därför varit lägre än normalt. Enligt företagen beror detta på att efterfrågan varit svag och svår att förutsäga. Det är därmed rimligt att vänta sig att priserna åter ökar snabbare när konjunkturen stärks och efterfrågan ökar. Samtidigt uppger företagen att konkurrensen ökat tydligt under senare år, vilket skulle kunna indikera att de låga prispåslagen till en del har strukturella förklaringar.

 

Resultaten visar också att större företag bättre har lyckats pressa sina kostnader och därmed hålla sina marginaler uppe.

 

Enkäten genomfördes av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Riksbanken under försommaren 2014 och är ett komplement till den omfattande analys som Riksbanken kontinuerligt bedriver kring prisutvecklingen.

 

Läs mer om undersökningen i denna ekonomiska kommentar.

 


Av Mikael Apel, Eric Frohm, Jyry Hokkanen, Christina Nyman och Stefan Palmqvist

Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på Finansinspektionen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?