Ekonomisk kommentar: Värdepapperisering – nya initiativ och utmaningar

Datum

Hur ser marknaden för värdepapperisering ut idag? Vilka initiativ har tagits för att förändra denna marknad? Vilka utmaningar innebär det för banker, investerare och myndigheter framöver? Detta analyserar författarna i denna ekonomiska kommentar.

Marknaden för obligationer som skapas genom värdepapperisering har sedan finanskrisen varit liten. Under det senast året har det därför tagits flera initiativ i Europa för att stärka marknaden. Flera institutioner och centralbanker har publicerat diskussionspapper med förslag kring hur marknaden kan utvecklas, främst med motivet att små- och medelstora företag lättare ska kunna få finansiering.


Därutöver har nya regelverk presenterats som kan tänkas öka incitamenten för banker att värdepapperisera tillgångar. Dessa regler innebär exempelvis att bankerna till större del ska finansiera sig med eget kapital och att deras lånebaserade finansiering ska vara mer långfristig.


Värdepapperisering innebär att man omvandlar illikvida lån till obligationer. Detta sker genom att lånen säljs från en banks balansräkning till ett så kallat specialföretag som emitterar obligationer för att finansiera köpet av lånen.


Värdepapperiserade obligationer spelade en nyckelroll under finanskrisen. De problem som uppstod främst i USA berodde nämligen till stor del på bristfällig transparens kring värdepapperiserade obligationer. I USA och vissa delar av Europa är värdepapperisering betydligt vanligare än i Sverige. Om värdepapperisering skulle bli vanligare i Sverige skulle det i sin tur kunna innebära strukturella förändringar för det svenska finansiella systemet som i sin tur skulle ställa nya krav på både banker, investerare och myndigheter.


 

Av Elin Eliasson och Anders Rydén

Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?