Ekonomisk kommentar: Transparensen i de svenska storbankerna ökar

Datum

De svenska storbankerna har förbättrat sin transparens sedan finanskrisen och de tillhör idag några av de mest transparenta bankerna i Europa när det gäller likviditetsrisker.

Den ökade transparensen är välkommen då den främjar stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Riksbanken har drivit på i denna utveckling och vår analys visar att de rekommendationer som riktas till storbankerna i rapporten Finansiell stabilitet har varit ett verkningsfullt verktyg i detta arbete. Även om bankerna har förbättrat sin transparens sedan finanskrisen är det viktigt för den finansiella stabiliteten att de fortsätter att öka transparensen ytterligare.

 

I denna Ekonomiska kommentar presenteras ett kvantitativt mått på hur mycket de svenska storbankernas transparens avseende likviditetsrisker har förbättrats sedan krisen och hur transparenta de är idag på detta område jämfört med en grupp av andra europeiska banker.

 

Läs den ekonomiska kommentaren här.

 


 

Av Marcus Pettersson

Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?