Ekonomisk kommentar: Lägre neutral ränta i Sverige?

Det kommer att ta lång tid innan räntan återgår till mer normala nivåer i Sverige. Det är slutsatsen i den ekonomiska kommentaren "Lägre neutral ränta i Sverige?".

Ränteläget i Sverige är mycket beroende av den internationella utvecklingen och räntorna i världen har sjunkit under lång tid. Det pågår en internationell diskussion om i vilken utsträckning dagens låga räntor speglar att den neutrala räntenivån på längre sikt har fallit eller om det beror mer på tillfälliga effekter som hänger samman med det svaga konjunkturläget.


Den ekonomiska kommentaren diskuterar begreppet neutral ränta, det vill säga den ränta som varken har en expansiv eller åtstramande effekt på ekonomin, och möjliga förklaringar till det låga ränteläget i världen och Sverige.


Analysen visar att dagens mycket låga räntenivå till stor del beror på faktorer som har sitt ursprung i den finansiella krisen. Det är fortfarande för tidigt att avgöra hur bestående effekterna av krisen är. Men många av de faktorer som pressat ned de globala räntorna, och därmed räntorna i Sverige, kan förväntas bestå på medellång sikt. Författarna till den ekonomiska kommentaren bedömer därför att det kommer ta lång tid innan räntan återgår till mer normala nivåer i Sverige.

 

Läs den ekonomiska kommentaren: Lägre neutral ränta i Sverige?

 

 


Av Hanna Armelius, Paolo Bonomolo, Magnus Lindskog, Julia Rådahl, Ingvar Strid och Karl Walentin

Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?