Ekonomisk kommentar: Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Datum

De svenska hushållens skulder i relation till deras disponibla inkomster är högre än tidigare analyser visat. Det framgår av de nya data som Riksbanken samlat in.

 

Analysen av datamaterialet visar bland annat att hushållen överlag är högt skuldsatta om man ser till deras inkomster – det gäller framför allt låg- och medelinkomsttagare. Den visar också att fyra av tio låntagare inte minskar sin skuld - och att de som gör det minskar den mycket långsamt.

 

De svenska hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och Riksbanken har i olika sammanhang lyft fram de risker detta medför för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten.

 

Riksbanken har nu samlat in data om de svenska låntagarna. Detta gör det möjligt att genomföra bättre analyser av hur hushållens skulder är fördelade än vad som varit görligt under de senaste åren, då analysen i stor utsträckning byggt på aggregerade data och stickprov på nya låntagare. Det har då inte varit möjligt att analysera hur skulderna är fördelade bland de individer och hushåll som faktiskt har en skuld.

 

I denna ekonomiska kommentar presenteras statistik som visar hur skulderna är fördelade på bland annat inkomstgrupper, åldersgrupper och geografiska områden, och hur de utvecklas över tid.

 

Läs den ekonomiska kommentaren.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?