Ekonomisk kommentar: Har kontanter någon framtid som lagligt betalningsmedel?

Datum

I Sverige är vi vana vid att kunna använda kontanter för betalningar när vi exempelvis betalar i en butik eller på en restaurang. Kontanter används dock ganska lite i Sverige jämfört med i de flesta andra länder och användningen minskar kontinuerligt. I denna ekonomiska kommentar analyserar författarna kontanternas legala status och föreslår att de jämställs med andra betalningssätt.

Kontanter har en speciell rättslig status som lagligt betalningsmedel enligt riksbankslagen. I praktiken betyder det att den som betalar har rätt att betala med kontanter om inget annat har avtalats.

 

Men det blir allt vanligare att företagare inte vill acceptera kontanter som betalning samtidigt som allmänheten ofta anser att det är en rättighet att betala med kontanter. Denna skillnad på synen på kontanter som betalningsmedel kan öka i framtiden eftersom allt färre inköpsställen väntas acceptera kontanter. Det är samtidigt mycket troligt att användningen av kontanter kommer att fortsätta att minska i Sverige i takt med att våra betalningsvanor förändras och det utvecklas nya betaltjänster.

 

Innan några förändringar görs anser författarna att det vore klokt av lagstiftaren att grundligt utreda om det på längre sikt kan behövas en ny och teknikneutral reglering för att bestämma betalningssätt när avtal om detta saknas samt om det finns situationer där det måste gå att betala kontant.

 

Läs den ekonomiska kommentaren: Har kontanter någon framtid som lagligt betalningsmedel?

 

 


Av Björn Segendorf och Anna Wilbe

Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?