Ekonomisk kommentar: En undersökning av likviditetstäckningsgrad (LCR) i svenska kronor

Datum

Riksbanken har i rapporten Finansiell stabilitet 2014:1 rekommenderat att ett krav på likviditetstäckningsgrad (Liquidity Coverage Ratio, LCR) i svenska kronor bör införas. Bakgrunden till rekommendationen är att svenska bankers LCR-nivåer i kronor stundtals är mycket låga. Detta kan i sin tur göra dem sårbara för likviditetspåfrestningar och därigenom utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten.

Syftet med denna ekonomiska kommentar är att redogöra för det bakgrundsarbete som genomfördes inför rekommendationen. Det består dels av ett deskriptivt avsnitt som beskriver de svenska storbankernas LCR i olika valutor ur ett balansräkningsperspektiv, och dels av ett avsnitt som behandlar motiven till rekommendationen och den konsekvensanalys som gjordes.

 

Läs den ekonomiska kommentaren här.

 


 

Av Björn Jönsson

Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?