EBA redovisar stresstester av europeiska banker

Datum

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerar idag resultaten av stresstesterna för de europeiska bankerna. Syftet är att bedöma bankernas motståndskraft mot en ogynnsam marknadsutveckling. Årets stresstest omfattar 123 banker inom EU, vilket innebär att drygt hälften av varje lands banksystem täcks in. För svensk del ansvarar Finansinspektionen för stresstestet där de fyra storbankerna ingår.

 

För vidare information se Finansinspektionens samt EBA:s webbplatser.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?