Den svenska finansmarknaden 2014

Datum

Hur fungerar obligationsmarknaden i Sverige? Hur stor del av svenska bankers utlåning utgörs av lån till svenska hushåll? Hur går en betalning till och vilka system hanterar betalningarna?

Svaren på dessa frågor och många andra finns i den årliga rapporten Den svenska finansmarknaden. Publikationen beskriver olika uppgifter och funktioner i det svenska finansiella systemet. Den delas in i tre kapitel: finansiella marknader, finansiella intermediärer och finansiell infrastruktur.

 

Med denna rapport vill Riksbanken bidra till ökad kunskap om det finansiella systemet och dess funktioner. Skriften är tänkt att ha en dubbel funktion, både som "uppslagsbok" för den som är i behov av statistisk information och som lättare "lärobok" för den som vill lära sig mer om det svenska finansiella systemet.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?