Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige 2009

Riksbanken och Finansinspektionen har tillsammans utvärderat värdepappersavvecklingen i Sverige under 2009. Utvärderingen fokuserar på hanteringen av värdepapperstransaktioner från affärsavslut fram till den slutliga avvecklingen som sker i Euroclear Swedens system.

 

I 2009 års utvärdering uppfyllde Euroclear Sweden samtliga bedömda rekommendationer, en rekommendation är inte tillämplig och en har inte bedömts. De båda myndigheterna står bakom slutsatserna i utvärderingen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?