Tillfällig kredit till Internationella valutafonden (IMF)

Datum

Finanskrisen har medfört en kraftigt ökad efterfrågan på lån från Internationella valutafonden. Detta har i sin tur lett till ett behov av att förstärka IMF:s resurser. För att möta detta behov beslutade Europeiska rådet under våren 2009 att medlemsländerna i EU ska ge tillfälliga krediter på totalt 75 miljarder EUR till valutafonden. Riksbanken har i dagarna färdigställt ett avtal om att låna ut 2,47 miljarder EUR till IMF. Summan är beräknad utifrån vår andel av insatskapital i IMF.

 

För mer detaljer om avtalet hänvisar vi till IMFs hemsida.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?