Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta och räntemarknaden i Sverige

Datum

Omsättningen på valutamarknaden i Sverige har stabiliserats på historiskt höga nivåer under den senaste treårsperioden. Samtidigt har derivatmarknaden fortsatt växa kraftigt. Det framgår av den undersökning av omsättningen på valuta- och derivatmarknaden i Sverige som Riksbanken genomförde i april i år på initiativ av Bank for International Settlements (BIS). Riksbankens undersökning är en del av den globala undersökning som BIS genomfört vart tredje år sedan 1989.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?