Riksbankens årsredovisning 2009 nu i tryck

Datum

Nu finns Riksbankens årsredovisning 2009 i tryckt format på svenska och på engelska. De båda versionerna kan också laddas ned i pdf-format.

 

I årsredovisningen presenteras bland annat en genomgång av de åtgärder som Riksbanken vidtog för att återskapa förtroendet på de finansiella marknaderna, upprätthålla den finansiella stabiliteten och motverka krisens effekter på konjunkturen. Riksbanken redogör också för effekterna av det penningpolitiska arbetet och beskriver resultaten av sina övriga uppdrag under 2009. Årsredovisningen innehåller även Riksbankens balansräkning och resultaträkning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?