På torsdag är det sista dagen det går att betala med 50-öringen

Datum

Nu på torsdag den 30 september är sista dagen då du kan betala med 50-öringar. Efter det blir 50-öringar till ett värde av 197 miljoner kronor ogiltiga. Det är ett led i en större förändring av den svenska mynt- och sedelserien.

 

– En av anledningarna till att 50-öringen blir ogiltig är att myntet inte används så ofta som tidigare. Vi ser att myntanvändningen går ner och våra tidigare undersökningar har visat att två av tre svenskar inte tycker att 50-öringen behövs, säger Susanne Meyer Söderlind på Riksbankens informationssekretariat. 

Bara en av tio svenskar betalar med mynt så gott som dagligen, medan var tredje använder mynt någon gång i månaden eller ännu mer sällan. Minst används mynt i de yngre åldersgrupperna. 46 % av svenskarna i åldern 15-34 år använder bara mynt någon gång i månaden eller ännu mer sällan. Motsvarande siffra för 56-79-åringar är 21 %. Det visar en TNS Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Riksbanken. Det finns också regionala skillnader. I Sydsverige är man flitigast på att betala med mynt (73 % någon gång i veckan eller oftare) och i Övre Norrland är man minst benägen att betala med mynt (56 %).

 

– Vi hoppas att så många som möjligt känner till att de inte kan betala med 50-öringsmyntet efter torsdagen, säger Susanne Meyer Söderlind, men om någon fortfarande har mynt kvar efter den 30 september kan de lösas in på en bank till och med den 31 mars 2011.

 

Riksbanken har en särskild kampanjwebbplats med information om indragningen och om historien bakom 50-öringen som har funnits sedan 1857, se länk nedan. 

Om indragningen av 50-öringen
Sveriges riksdag har beslutat att 50-öringen ska sluta gälla som betalningsmedel efter den 30 september 2010. Öret kommer dock att finnas kvar som räkneenhet. En vara kan därför fortfarande kosta till exempel 5,50 kr. Men vid kontant betalning avrundas priset. Avrundningen bestäms av den nya avrundningslag som införs i samband med att 50-öringen blir ogiltig. 1-49 öre avrundas nedåt och 50-99 öre avrundas uppåt. Betalningar med kort påverkas inte av att 50-öringen blir ogiltig.

Fram till den 31 mars 2011 kan 50-öringen lösas in på banker. De insamlade 50-öringarna skickas tillbaka till Riksbankens myntleverantör Mint of Finland som tillverkar alla svenska mynt. Där smälts de ned så att metallen kan återvinnas. Efter den 31 mars kan de som inte vill behålla myntet lägga det i sopsorteringen för metallskrot.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?