Överenskommelse om finansiell stabilitet mellan de nordiska och baltiska länderna

Datum

En överenskommelse om finansiell stabilitet, krishantering och krislösning har undertecknats mellan finansdepartement, centralbanker och tillsynsmyndigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Överenskommelsen stärker beredskapen att hantera gränsöverskridande finansiella stabilitetsfrågor inom den nordisk-baltiska regionen.

 

Undertecknandet innebär att myndigheterna i de nordiska och baltiska länderna blir de första som genomför bestämmelserna i den EU-omfattande överenskommelsen om gränsöverskridande finansiell stabilitet som upprättades i juni 2008. Dessutom inrättas den första europeiska gränsöverskridande stabilitetsgruppen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?