Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen som berör Riksbankens verksamhet. Tio år med självständig riksbank är huvudtemat för årets första nummer av tidskriften som publiceras i dag.

 

Årets första upplaga av tidskriften Penning- och valutapolitik innehåller följande artiklar:

 

"Riksbankens kommunikation av makroekonomisk osäkerhet" av David Kjellberg och Mattias Villani

När prognoserna för BNP-tillväxten, inflationen och reporäntan presenteras i Sveriges riksbanks penningpolitiska rapport kompletteras de med tillhörande prognosintervall. På så sätt betonar Riksbanken att prognoser alltid är osäkra. Denna artikel beskriver i detalj hur Sveriges riksbank använder historiska prognosfel för att beräkna dessa intervall. Vi föreslår ett antal potentiella förbättringar av den nuvarande metoden, bland annat hur man kan hantera att reporäntan har en undre gräns, och hur man kan införa tidsvariation i intervallbredden som automatiskt justerar för tillfälliga förändringar i den makroekonomiska osäkerheten.

 

"Tio år med självständig riksbank"

Den 11 september 2009 ordnade Riksbanken en konferens med anledning av att det gått tio år sedan Riksbanken blev formellt självständig. På konferensen presenterades tre uppsatser som kommenterades av utvalda personer. Dessa uppsatser och kommentarer presenteras här.

 

"Förväntningar om och utvärdering av penningpolitiken: Vilken roll spelar öppenhet och kommunikation?" av Lars E. O. Svensson

Kommentar: Jan F. Qvigstad, vice centralbankschef, Norges Bank.

 

"Riksbankens direktion och arbetet med penningpolitiken – erfarenheter från de första tio åren" av Mikael Apel, Carl Andreas Claussen och Petra Lennartsdotter, Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kommentar: Lars Heikensten, ledamot av Europeiska revisionsrätten och f.d. riksbankschef.

 

"Hur har Riksbanken hanterat den finansiella krisen?" av Johan Molin, Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet

Kommentar: Peter Englund, professor, Handelshögskolan i Stockholm.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?