Många vet att 50-öringen försvinner

92 procent av svenskarna vet att 50-öringen blir ogiltig som betalningsmedel. Det visar en undersökning utförd av TNS Sifo på uppdrag av Sveriges riksbank.

 

Idag finns 50-öringar till ett värde av 197 miljoner kronor i omlopp i Sverige. De flesta svenskar känner till att 50-öringen blir ogiltig, men bara 48 procent av svenskarna känner till att mynten blir ogiltiga som betalningsmedel redan efter den 30 september i år.

 

– Det är väldigt bra att så många redan nu känner till att myntet blir ogiltigt som betalningsmedel. Ännu bättre är det förstås om fler blir medvetna om att den 30 september är sista datumet för att kunna betala med 50-öringen. Men även efter den 30 september kan de som fortfarande vill lösa in sina då ogiltiga mynt hos sin bank. Det går att göra till och med mars 2011, säger presschef Britta von Schoultz.

 

Öret kvar som räkneenhet

Sveriges riksdag har beslutat att 50-öringen ska sluta gälla som betalningsmedel efter den 30 september 2010. Det är en del i en större översyn av Sveriges sedlar och mynt. Tidigare riksbanksundersökningar visar att två av tre svenskar inte tycker att 50-öringen behövs. Dessutom vill handeln avskaffa 50-öringen för att förenkla mynthanteringen.

 

Öret kommer dock att finnas kvar som räkneenhet. En vara kan därför fortfarande kosta till exempel 5,50 kr. Men vid kontant betalning avrundas priset. Avrundningen bestäms av den nya avrundningslag som införs i samband med att 50-öringen blir ogiltig. 1-49 öre avrundas nedåt och 50-99 öre avrundas uppåt. Betalningar med kort påverkas inte av att 50-öringen blir ogiltig.

 

Fram till den 31 mars 2011 kan 50-öringen lösas in på banker. De insamlade 50-öringarna skickas tillbaka till Riksbankens myntleverantör Mint of Finland som tillverkar alla svenska mynt. Där smälts de ned så att metallen kan återvinnas. Efter den 31 mars kan de som inte vill behålla myntet lägga det i sopsorteringen för metallskrot.

 

Särskild webbsida om indragningen av 50-öringen

Riksbanken har en särskild webbsida med information om indragningen och om historien bakom 50-öringen som har funnits sedan 1862, se länken nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?