Många olika åsikter om huspriserna

Datum

Fredagen den 12 november ordnade Riksbanken en välbesökt workshop om riskerna på den svenska bostadsmarknaden. Ett hundratal inbjudna akademiker och centralbanksrepresentanter från såväl Sverige som omvärlden deltog i diskussionerna. Under dagen debatterades orsakerna bakom husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden och hushållens ökande skuldsättning, liksom vilka verktyg som finns till hands för att undvika såväl överdrivna huspriser som finansiella kriser i kölvattnet på fastighetsbubblor. 


”I Riksbanken har man diskuterat huspriser och kredittillväxt i 10 år. Det förekommer många olika åsikter om huspriserna i Sverige. I tidningen Economist målades nyligen en bild av en 40-procentig övervärdering i Sverige samtidigt som andra hävdar att bostadspriserna är motiverade utifrån grundläggande faktorer såsom skattesystem, befolkningstillväxt, nybyggnation av bostäder och inkomstutvecklingen” sa Stefan Ingves när han inledde workshopen.


Workshopen var en del i den pågående bostadsutredningen som Riksbankens direktion beslutade att tillsätta tidigare i år. Och syftet var att fånga upp olika forskningsresultat och slutsatser som kan vara av betydelse för Riksbankens utredning. Ett antal av de artiklar och underlag som presenterades under workshopen kan laddas ner från länken nedan. De åsikter och slutsatser som presenteras är deltagarnas egna.

Bidragen och underlagen till Riksbankens utredning väntas vara insamlade i början av nästa år, men utredningen planeras att bli offentlig först en bit in på året.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?