Internationella valutafonden utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige

Datum

Internationella valutafonden (IMF) kommer på inbjudan från Finansdepartementet och Riksbanken att besöka Sverige i februari/mars 2011 för att genomföra en särskild granskning av finanssektorn, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program).
Granskningen innebär att IMF analyserar den finansiella sektorn, myndigheterna, lagstiftningen och tillsynen. I sin rapport tar IMF även upp de brister och risker som upptäcks och föreslår åtgärder för att ta hand om dessa.

 

IMF har sedan 1999 genomfört FSAPer i stort sett i samtliga medlemsländer och för ett antal länder har man också gjort en andra utvärdering. Sverige genomförde sin första FSAP under 2001/2002.

 

Resultaten från FSAPen av Sverige kommer enligt planerna att diskuteras i IMFs styrelse under sommaren 2011 och får sedan publiceras.

 

I Sverige kommer främst Finansdepartementet, Riksbanken och Finansinspektionen att medverka i FSAP-arbetet. Regeringen och dessa myndigheter har inlett ett samarbete för att samordna förberedelserna inför IMFs besök.


Kontaktperson på Riksbanken: Göran Lind, 08 - 787 0464
Kontaktperson på Finansdepartementet: Eva-Lena Norgren, 08 - 405 1854
Kontaktperson på Finansinspektionen: Malin Omberg, 08- 787 8041

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?