Finansutskottet har utsett utvärderare av penningpolitiken

Datum

Riksdagens finansutskott har utsett professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet att utvärdera Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010.

 

Utvärderingen, som ska vara klar hösten 2011, är finansutskottets andra externa utvärdering av penningpolitiken. Den första, som publicerades 2006, genomfördes av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin och omfattade perioden 1995–2005. Finansutskottet har tidigare beslutat att en oberoende och extern utvärdering av penningpolitiken ska genomföras vart fjärde år, som komplement till utskottet egna årliga utvärderingar.

 

Charles Goodhart är professor emeritus vid London School of Economics (LSE) och chef för forskningsområdet regleringar och finansiell stabilitet vid LSE:s Financial Markets Group Research Centre. Jean-Charles Rochet är professor i matematik och ekonomi vid Toulouse School of Economics (TSE) och tjänstgör för närvarande även som professor vid Swiss Banking Institute vid universitetet i Zurich.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?