Finanskrisen och lågkonjunkturen präglade Riksbankens verksamhet under 2009

Datum

Under 2009 fortsatte Riksbankens verksamhet att präglas av den globala finanskrisen och en djup internationell lågkonjunktur. Riksbankens resultat ökade under året med 3 miljarder kronor till 14,2 miljarder kronor. Det framgår av Riksbankens årsredovisning som i dag har överlämnats till riksdagen.

 

”2009 var ett turbulent år. Det var ett år då den internationella finanskrisen höll sitt grepp om den svenska ekonomin. Ett dramatiskt år som trots kraftfulla åtgärder från centralbanker och andra myndigheter världen över kännetecknades av den djupaste konjunkturnedgången på många decennier. Under årets senare del kunde vi skönja tecken på en återhämtning, även om osäkerheten om utvecklingen framöver fortfarande var stor och det fanns många risker som kantade vägen. Händelseutvecklingen fortsatte att ställa stora krav på Riksbankens verksamhet.” Det säger riksbankschef Stefan Ingves i sin kommentar till Riksbankens årsredovisning 2009.

 

I årsredovisningen presenteras bland annat en genomgång av de åtgärder som Riksbanken vidtog för att återskapa förtroendet på de finansiella marknaderna, upprätthålla den finansiella stabiliteten och motverka krisens effekter på konjunkturen. Riksbanken redogör också för effekterna av det penningpolitiska arbetet och beskriver resultaten av sina övriga uppdrag under 2009. Årsredovisningen innehåller även Riksbankens balansräkning och resultaträkning.

 

Riksbanken publicerar en tryckt version av årsredovisningen, både på svenska och på engelska, den 30 mars 2010.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?