Ekonomisk kommentar: Sambandet mellan konjunkturen och arbetsmarknaden i Sverige

Datum

Det senaste året verkar sambandet mellan konjunkturen och arbetsmarknaden i Sverige ha försvagats. BNP föll kraftigt 2009 utan att arbetslösheten steg som förväntat. I denna kommentar skattas ett samband mellan konjunkturen och arbetslösheten på svenska data med utgångspunkt i Okuns lag. Skattningen visar att sambandet varierar över tid och att det idag krävs högre ekonomisk tillväxt för att förändra nivån på arbetslösheten jämfört med ett genomsnittligt historiskt samband. Det tar nu också längre tid innan den sammanlagda effekten på arbetslösheten av en förändring i tillväxten har slagit igenom.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?