Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport

Datum

Tisdag den 20 juni publicerar Riksbanken årets andra inflationsrapport.


Inflationsrapporten finns att hämta från kl. 09.30 i Riksbankens huvudentré
Brunkebergstorg 11. Den kommer också att finnas tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats www.riksbank.se under rubriken Publicerat/Publikationer/Inflationsrapporten. Den kan även beställas från Riksbanken via e-post: forradet@riksbank.se, fax: 08-787 05 26 eller
telefon: 08-787 00 00.


En presskonferens om inflationsrapporten kommer att hållas kl. 11.00
i Riksbanken. För deltagande krävs presslegitimation.


Reporäntan aviseras vid samma tidpunkt som Inflationsrapporten publiceras,
tisdag 20 juni kl. 09.30.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?