Riksbanksfullmäktiges möte 30 september 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 26 augusti 2016

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamot – förnyad anmälan

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport september 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christoffer Nordenlöw

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson

 • Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2017
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

 • Riksbankens instruktion
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén

 • Styrelsereform i BIS
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Hector

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?