Riksbanksfullmäktiges möte 11 november 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 30 september 2016

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein 

4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm 

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Verksamhetsuppföljning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall 
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson 
 • Risk ISK och compliance tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg 
 • Internrevision tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson 
 • Penningpolitisk rapport oktober 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson 
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobsson 
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Investeringsbeslut
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar, Mårten Gomer 
 • Föreskrifter insamling värdepappersstatistik
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gunnar Blomberg

 • Arbetsmiljöpolicy
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Calderon 
 • Direktionens remissyttrande – Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017–2020
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande Eva Julin 

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?