Direktionens möte 9 december 2016 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om ingående av överenskommelse mellan centralbankerna om samarbete avseende banker med gränsöverskridande etableringar


 

Förelåg förslag till beslut om att Riksbanken ska ingå överenskommelsen "Memorandum of Understanding on Cooperation regarding Banks with Cross-Border Establishments between the Central Banks of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden", protokollsbilaga A, samt att Riksbankschefen ges i uppdrag att för Riksbankens räkning underteckna överenskommelsen med de eventuella redaktionella ändringar som kan tillkomma.

 

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?